Δημιουργία λογοτύπου

Δημιουργία λογοτύπου

Δημιουργία λογοτύπου για κάθε επιχείρηση.

Γραφιστικός Σχεδιασμός 
Οι γραφιστικές υπηρεσίες μας μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες
σας τόσο Online όσο και στο σημείο πώλησης.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε απο το μηδέν την εταιρική σας ταυτότητα ή να
αναλάβουμε τον επανασχεδιασμό της επικοινωνίας της επιχείρησης σας.

Στο σημείο πώλησης και στα έντυπα μέσα μπορούμε να σας ετοιμάσουμε το
προωθητικό υλικό που μπορεί να χρειαστείτε (κάρτες, μενού, λογότυπα, αφίσες,
αυτοκόλλητα κτλ).

Οι πελάτες πληρώνουν την εικόνα και πόσο μάλλον, την οργανωμένη, και καλά
σχεδιασμένη.

Ο καταναλωτής ταυτίζει τα brands με την ποιότητα.

 Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, Δημιουργία λογότυπων,
 Επαγγελματικές Κάρτες – σχεδιασμός & εκτύπωση
Μακέτες για αφίσες και έντυπα μέσα.
Μπροσούρες, φυλλάδια και κατάλογοι
Σχεδιασμός υλικού για το σημείο πώληση
Επιστολόχαρτα, αυτοκόλλητα, φακέλους, μπλοκ

Δημιουργία λογοτύπου